Lozinka(min 8 karaktera) mora da sadrži kombinaciju slovnih(mali,veliki), brojeva i specijalnih karaktera
Molimo Vas da tačno popunite ovaj podataka jer će on biti na potvrdi/sertifikatu
Molimo Vas da tačno popunite ovaj podataka jer će on biti na potvrdi/sertifikatu
Prema Zakonu o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br. 79 od 16. septembra 2005, 81 od 23. septembra 2005 - ispravka, 83 od 30. septembra 2005 - ispravka, 64 od 13. jula 2007, 67 od 20. jula 2007 - ispravka, 116 od 22. decembra 2008, 104 od 16. decembra 2009, 99 od 11. septembra 2014, 94 od 19. oktobra 2017, 95 od 8. decembra 2018.) član 97i stav 5 i Zakonu o zaposlenima u autonomnim pokrajinama I jedinicama lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", br. 21 od 4. marta 2016, 113 od 17. decembra 2017, 113 od 17. decembra 2017 - dr. zakon, 95 od 8. decembra 2018.) član 122i stav 4 Nacionalna akademija za javnu upravu je ovlašćena da vodi evidencije koje sadrže JMBG. Podaci će se koristiti samo za službene potrebe Nacionalne akademije za javnu upravu
* Označava obavezna polja